KapliczkaMalinyLas
 
Występom artystycznym zespołów klezmerskich czy naszych ludowych kapel,
towarzyszą degustacje ciulimu i czulentu,raków,gęsiego smalcu,
wiejskiego chleba i ciast pieczonych przez miejscowe gospodynie.
Cykliczne imprezy kulturalne, o zasięgu ponadregionalnym odbywają
się głównie w Lelowie, ale tak naprawdę każda z miejscowości gminy
kultywuje swoje tradycje i obyczaje. I tak np. rokrocznie 14 sierpnia,
w przeddzień święta Matki Boskiej „Zielnej”, mieszkańcy wsi Ślęzany
gromadzą się późnym popołudniem w oznaczonym miejscu, by wspólnymi
siłami ustawić w ziemi kilkunastometrowy słup świerkowy, na którym
wspiera się specjalna drewniana konstrukcja z płodami rolnymi tak zwanym
zielem. Jest forma dziękczynienia Matce Boskiej za udane plony. Tradycja
sporządzania „ziela” zapoczątkowana została w okresie potopu szwedzkiego,
za panowania króla Jana Kazimierza.
Terytorium dawnego powiatu lelowskiego było także widownią wielu
walk i operacji wojennych. Rokrocznie we wrześniu możemy zobaczyć
np. rekonstrukcję bitwy pod Mełchowem . W tej bitwie powstania
styczniowego, 30 września 1863 został ciężko ranny i stracił nogę,
wówczas 18 letni Św. Brat Albert Chmielewski. Zginęło 120 powstańców.
Na terenie gminy odbywa się też wiele imprez o lżejszym charakterze,
takich jak np. Święto Pstrąga czy Letni Festiwal Filmowy w Złotym Potoku
lewo 1 2 3 4 prawo