KapliczkaMalinyLas
 
Zapiski o istnieniu Białej Wielkiej pochodzą z XIV wieku.
Wieś leży na terenie gminy Lelów. Gmina leży w otulinie
Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a nieopodal przebiega
Szlak Orlich Gniazd. Przepiękne skałki wapienne oraz
liczne jaskinie to typowe elementy krajobrazu.
Atrakcyjne jest środowisko przyrodnicze. Można tu znaleźć liczne
przykłady rzadkich, chronionych okazów flory i fauny.
Każda pora roku to inny kolor ukwieconych łąk. Wiosna to głównie
białe stokrotki i żółte kaczeńce, lato to czerwone maki, niebieskie
chabry i kosaćce, a jesień to niezliczone ilości fioletowych ostów
i złote kwiatostany dziurawca. Dziki ,sarny, daniele i bobry budujące
na rzece swoje żeremia to tylko część bogatej fauny.
Ptactwo występujące na tym obszarze jest reprezentowane
m.in. przez sowę uszatkę, szpaka, dzięcioła,drozda i kosa.
Możemy tu również spotkać dudka ,zimorodka czy słowika .
Okoliczne akweny wodne zamieszkują łabędzie i kaczki,
a łąki i pola bażanty i kuropatwy. Często słychać klangor
przelatujących żurawi. Charakterystyczne dla gminy są źródła
i czyste strumyki, na podłożu wapiennym, w których pstrągi
nie są rzadkością.
lewo 1 2 3 4 prawo