KapliczkaMalinyLas
 
W rzece Białce znajdziemy także raki królewskie,
które możemy podziwiać lub możemy ich pokosztować
na „Święcie Ciulimu”. Bardzo rozległe tereny leśne,głównie bory sosnowe
i zagajniki brzozowe, obfitują w grzyby, jagody,maliny i jeżyny.
Równie ciekawe są walory antropogeniczne gminy. Stare kościoły,
urocze kapliczki,dawne domy, pozostałości warowni,spichlerze,dwory,młyny
wodne i wiele innych zabytków architektury i budownictwa można łatwo
odnaleźć na tutejszym terenie.
Rozpatrując walory turystyczne regionu należy także wspomnieć o jego
tradycjach kulturowych. Tradycje te po dziś dzień są mocno związane
z kulturą żydowską. Żydzi w Lelowie pojawili się już w średniowieczu.
W XVIII w. natomiast mieszkało ich w Lelowie 270 co stanowiło 45% ogółu
mieszkańców. W Lelowie były 2 kirkuty, a na rynku odbywały się jarmarki,
na których dominowali żydowscy kupcy. Do dnia dzisiejszego Lelów jest
miejscem modłów Żydów. Tu bowiem pochowany jest cadyk Dawid, który
miał dar uzdrawiania i prorokowania. Podobno Napoleonowi ciągnącemu
na Rosję, gdy cesarz zwrócił się do Cadyka o radę, przepowiedział klęskę.
Po dziś dzień Żydzi zjeżdżają do Lelowa 2 razy w roku : w styczniu na grób
cadyka i w sierpniu na „spotkania kultur”. Święto sierpniowe zawsze
rozpoczyna uroczyste zapalenie menory.
lewo 1 2 3 4 prawo